StoryTitlePartRewritten
1
Nova GuyverOneNo
TwoNo
2
Dark TidesOneNo
TwoNo
ThreeNo
FourNo
3
Fall of a NovaFull StoryNo
4
The RisingFull StoryNo